kurzy

KOMUNIKACE S KLIENTEM JAKO ZÁKLAD PROFESIONALITY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA (AKREDITACE MPSV)

Efektivní komunikace je základní výbavou profesionálního pracovníka v sociálních službách. Kurz je vedený interaktivní formou, klade důraz na konkrétní potřeby jednotlivých účastníků, propojení do praxe a reflexi vlastní práce.

 

Co se naučíte:

 • rozlišovat mezi různými profesionálními způsoby práce s klientem a cíleně volit mezi těmito způsoby dle situace

 • osvojíte si konkrétní techniky a postupy vedoucí k efektivní komunikaci

 • pracovat s vlastními předpoklady a rozvíjet nové pohledy na dosavadní práci s klientem

 • vymezit si vlastní hranice a pečovat o sebe

 • reflektovat svoji práci

 • efektivně řešit náročné situace

 

Obsah:

 • práce s vlastními předpoklady

 • reflektování

 • profesionální způsoby práce

 • pomoc vs. Kontrola

 • role sociálního pracovníka, teorie zadavatelů

 • aktivní naslouchání

 • techniky vedení rozhovoru

 

V CENĚ KURZU JSOU DVĚ SUPERVIZE!

 

PŘIHLÁŠKA


VÍCE

Co se naučíte:

 • rozlišovat mezi různými profesionálními způsoby práce s klientem a cíleně volit mezi těmito způsoby dle situace

 • osvojíte si konkrétní techniky a postupy vedoucí k efektivní komunikaci

 • pracovat s vlastními předpoklady a rozvíjet nové pohledy na dosavadní práci s klientem

 • vymezit si vlastní hranice a pečovat o sebe

 • reflektovat svoji práci

 • efektivně řešit náročné situace

 

Obsah:

 • práce s vlastními předpoklady

 • reflektování

 • profesionální způsoby práce

 • pomoc vs. Kontrola

 • role sociálního pracovníka, teorie zadavatelů

 • aktivní naslouchání

 • techniky vedení rozhovoru

TOP