kurzy

ÚVOD DO NARATIVNÍ PRAXE (AKREDITACE MPSV, AKP V PROCESU SCHVALOVÁNÍ)

Představíme vám základní koncepty narativního přístupu v poradenství a psychoterapii, budete mít možnost si vše vyzkoušet v rozhovorech s kolegy, ukážeme vám na konkrétních případech, k čemu může být narativní přístup užitečný.


Obsah:

 • Pozadí vzniku narativního přístupu k terapii, poradenství a komunitní práci
 • Zapojení do konverzace, která odděluje problém od identity (seznámení s externalizací, unikátními momenty, dominantním, alternativním a preferovaným příběhem)
 • Situování problemů do sociálních a kulturních kontextů (dekonstrukce)
 • Rozvíjení alternativních, úzce rozvinutých životních příběhů (reautorizace)
 • Použití dokumentů, dopisů a podpůrných týmů k rozšíření zpráv
 • o preferovaném příběhu.

Dozvíte se:

 • Jak se doptávat se na to, co je pro klienta důležité
 • Jak oddělovat klienta od problému
 • Jak postupovat v zóně nejbližšího vývoje

Naučíte se:

 • Vidět za nálepkami a diagnózami člověka
 • Doptávat se a rozvíjet jiskřivé momenty
 • Využívat preferovaných zážitků klienta

PŘIHLÁŠKA ZDE

TOP